ชุมชนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชุมชนบ้านหนองเงือก

จังหวัดลำพูน จังหวัดเล็ก ๆ ในล้านนา แต่บอกเลยว่าน่าสนใจมากกว่าที่คิดนะ วันนี้เราจะพามารู้จักกับชุมชนบ้านหนองเงือก ชุมชนเล็ก ๆ อย่างบ้านหนองเงือกตั้งอยู่ในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ทั้งวิถีชีวิตที่สามารถหลีกหนีจากความวุ่นวายของชีวิตในเมืองใหญ่ได้  ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวยอง รวมไปถึงการผ้าทอมือชาวยองที่เป็นผลงาน ความสวยงาม และความประณีตของชุมชนบ้านหนองเงือก ซึ่งผ้าทอมือชาวยองจะเน้นไปที่ลวดลายที่งดงาม และวิจิตรบรรจงที่ทุ่มเทในกระบวนการผลิต ทั้งจากใยฝ้ายคุณภาพสูงที่ปลูก โต แปรรูปจากชุมชน  ถูกถักทอและตัดเย็บจนกลายมาเป็นของใช้ที่หลากหลาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ และผ้าคลุมเตียง เพื่อเพิ่มความสวยงามในบ้านของคุณหรือในการใช้งานประจำวัน

นอกจากนี้ ชุมชนบ้านหนองเงือกยังมีที่พักโฮมสเตย์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวยองอย่างใกล้ชิด คุณสามารถเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านที่อร่อยมาก การลองทำผ้าทอมือด้วยตัวคุณเอง และชมการแสดงแห่งศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นี่คุณจะได้สัมผัสความอบอุ่นและเป็นกันเองของชุมชนบ้านหนองเงือกอย่างแท้จริง

อยากมาเที่ยวบ้านหนองเงือก ใน 1 วัน ทำอะไรดีนะ? 

กิจกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 วัน

 • เดินทางถึงชุมชนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองเงือก เรียนรู้วิธีการทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิม
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยอง เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวยอง
 • รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น

 • ล่องเรือชมหนองออกรู หนองน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
 • เรียนรู้การทำตุงจากชาวบ้านในชุมชน
 • รับประทานอาหารเย็น

 

รายละเอียดกิจกรรม

เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองเงือก

ชุมชนบ้านหนองเงือก เป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การเตรียมฝ้าย การย้อมสี การทอผ้า ไปจนถึงการตัดเย็บ สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวยอง

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยอง

พิพิธภัณฑ์ไทยอง เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวยอง นักท่องเที่ยวจะได้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ และศิลปะของชาวยอง

ล่องเรือชมหนองออกรู

หนองออกรู เป็นหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านหนองเงือก นักท่องเที่ยวจะได้ล่องเรือชมความงามของหนองน้ำแห่งนี้ เรียนรู้ตำนานเล่าขานเกี่ยวกับหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์

เรียนรู้การทำตุงจากชาวบ้านในชุมชน

ตุง เป็นสัญลักษณ์ของชาวยอง นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การทำตุงจากชาวบ้านในชุมชน สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการย้อมสีธรรมชาติ

ข้อควรทราบ

 • ควรเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่สบาย
 • ไม่ควรรับประทานอาหารหนักก่อนล่องเรือ
 • ควรสวมหมวก แว่นกันแดด และครีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดด
 • ควรระมัดระวังเวลาเดินบนเรือ

ชุมชนบ้านหนองเงือก เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวยอง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายของชุมชนแห่งนี้ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพิ่มเติม

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่กล่าวมาแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกทำกิจกรรมเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ตามความสนใจ เช่น

 • เยี่ยมชมสวนสาธารณะบ้านหนองเงือก
 • เดินเล่นชมบ้านเรือนโบราณของชาวยอง
 • ชิมอาหารพื้นถิ่น

ชุมชนบ้านหนองเงือก ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านให้มาสัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวยอง

Community of Ban Nong Nguak, Pa Sang District, Lampang Province

Welcome to the beautiful community of Ban Nong Nguak in Pa Sang District, Lampang Province! If you’re looking for a remarkable and tranquil travel experience away from the hustle and bustle of city life, Ban Nong Nguak is the place to be!

Here, you’ll discover the exquisite handwoven textiles of the Yong people, showcasing the beauty and intricacy of the Ban Nong Nguak community. Yong handwoven textiles feature beautiful and intricate patterns, crafted with care and dedication by the local artisans. These textiles are made from high-quality silk and cotton threads and can be used in various forms, such as scarves, shoulder shawls, tablecloths, and bedspreads, adding beauty to your home or daily life.

Yong shoes are another intriguing product you can find in this community. Made from handwoven fabric, leather, wood, and ropes, these shoes have a unique and distinctive appearance. Yong shoes are both beautiful and captivating, and you’ll fall in love with every pair you encounter.

Furthermore, Ban Nong Nguak offers fascinating homestay accommodations where you can immerse yourself in the daily life of the Yong people. Here, you can learn to prepare delicious local dishes, witness the art of handweaving, and enjoy performances that showcase the local arts and culture. It’s an opportunity to experience the warmth and authenticity of the Ban Nong Nguak community up close.

If you seek a unique and memorable travel experience that offers freedom and tranquility, Ban Nong Nguak is the place to visit. Enjoy the delicious cuisine and the beauty of this community, and open the door to an unparalleled experience on your next trip to this beautiful Ban Nong Nguak community!

One-Day Travel Activities in Ban Nong Nguak, Pa Sang District, Lampang Province

Morning:

 • Travel to Ban Nong Nguak in Pa Sang District, Lampang Province.
 • Check-in at your accommodation.
 • Enjoy breakfast.

Afternoon:

 • Visit the Yong handwoven textile group in Ban Nong Nguak to learn the traditional art of handweaving.
 • Explore the Thai Ong Museum to discover the culture and traditions of the Yong people.
 • Enjoy a traditional cultural performance by the Yong community.
 • Have lunch.

Evening:

 • Take a boat trip to explore Nong Ok Roo, the sacred pond of the community.
 • Learn to make traditional “tung,” a signature product of the community.
 • Enjoy a traditional music performance by the Yong community.
 • Have dinner.

Activity Details:

Visit the Yong handwoven textile group 

Ban Nong Nguak is renowned for its handwoven textiles, and you’ll have the opportunity to learn about the traditional process of making these exquisite textiles.

Explore the Thai Ong Museum 

Discover the culture, traditions, beliefs, and art of the Yong people.

Traditional cultural performance 

Experience a lively performance showcasing the traditional dances and music of the Yong community.

Boat trip to Nong Ok Roo 

Explore the beauty of this sacred pond, learning about its legends and significance to the community.

Learn to make “tung” 

Tung is a symbol of the Yong culture, and you’ll have the chance to learn how it’s made from the local artisans.

Traditional music performance 

Enjoy the melodious sounds of traditional Yong music.

Noted:

 • Dress comfortably and wear suitable shoes.
 • Avoid heavy meals before the boat trip.
 • Wear a hat, sunglasses, and sunscreen to protect yourself from the sun.
 • Be cautious while walking on the boat.

Ban Nong Nguak is a culturally rich community known for its distinctive way of life and local wisdom. The diverse activities offered by this community will promote sustainable cultural tourism and contribute to the community’s local economy. In addition to the main activities mentioned, travelers can also choose from additional activities based on their interests, such as visiting the community’s public garden, exploring traditional Yong houses, and savoring local cuisine. Ban Nong Nguak warmly welcomes all travelers to experience its unique way of life and local wisdom.

Recommended Posts