ชุมชนบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนบ้านแหลม

หาที่ธรรมชาติครบ ที่พักพร้อม กิจกรรมแน่น มาที่นี้เลยใกล้ ๆ กรุงเทพ ชุมชนบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

แต่นอกจากธรรมชาติ บ้านพัก บรรยากาศแล้ว สิ่งที่มาแล้วพลาดไม่ได้ คืออาหารของที่นี่คือ โดยเฉพาะ น้ำพริกปลาม้า และน้ำพริกไปนา เมนูเด็ดสูตรอร่อยที่มีเฉพาะบ้านแหลมเท่านั้ โดยเฉพาะน้ำพริกปลาม้าที่มีรสชาติเข้มข้น และหอมอร่อย 

ไม่ได้มีแค่นี้นะ ที่บ้านแหลมเค้ายังมีจักสานผักตบชวาที่เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงาม และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาก ๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า หมวก และเครื่องประดับ 

มากันที่แหล่งท่องเที่ยวกันหน่อย บ้านแหลมเค้ามีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และชาวบ้านในหมู่ต่าง ๆ เข้ามาร่วมตัวให้ความรู้ สาทิต ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่เด่น ๆ เลยจะเป็นการทำขนมทองพับผลัดถิ่น  ขนมไทยโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยส่วนผสมคุณภาพ เช่น แป้งข้าวเจ้านึ่ง น้ำตาลทราย กะทิ และไข่แดง ทำให้ขนมทองพับมีรสชาติหวานมัน และหอมกลิ่นกะทิ ทำให้เป็นที่นิยมไม่แพ้ใคร

มาดูกิจกรรมคร่าว ๆ ที่คนต้องมาบ้านแหลมต้องลองกันดีกว่า ขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยนะคะ 

ชุมชนบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 วัน ไปทำอะไรดี? 

 • เดินทางถึงชุมชนบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เรียนรู้การทำขนมไทยโบราณ
 • ทำอาหารท้องถิ่น น้ำพริกไปนา 
 • ล่องเรือไหว้พระตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 และย้อนรอยนิราศสุพรรณ สุนทรภู่
 • รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

เย็น

 • อุดหนุนสินค้าชุมชน 

รายละเอียดกิจกรรม

 • ล่องเรือไหว้พระตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 และย้อนรอยนิราศสุพรรณ สุนทรภู่
 • เรือจะล่องไปตามแม่น้ำสุพรรณ (ท่าจีน) ชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำ แวะไหว้พระตามสถานที่สำคัญในชุมชนบ้านแหลม ได้แก่
 • วัดป่าพฤกษ์ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อสีแสง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี
 • วัดเจ้าขาว มีกระเช้าข้ามแม่น้ำสุพรรณ และเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่สูงที่สุดในจังหวัด สุพรรณบุรี 
 • ระหว่างล่องเรือ นักท่องเที่ยวจะได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านแหลม สถานที่สำคัญในชุมชน และเรื่องราวในนิราศสุพรรณ สุนทรภู่

เรียนรู้การทำขนมไทยโบราณ

นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การทำขนมไทยโบราณจากชาวบ้านในชุมชน เช่น ขนมสายบัว ขนมทองพับ ขนมกล้วย ขนมชั้น ฯลฯ เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำขนมไทย

ชมการแสดงพื้นบ้าน

ก่อนเดินทางกลับ นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงพื้นบ้านของชาวชุมชนบ้านแหลม เป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น ชมการแสดงรำวงย้อนยุค ฟ้อนรำพื้นบ้าน ฯลฯ

ข้อควรทราบ

 • ควรเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่สบาย
 • ไม่ควรรับประทานอาหารหนักก่อนล่องเรือ
 • ควรสวมหมวก แว่นกันแดด และครีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดด
 • ควรระมัดระวังเวลาเดินบนเรือ

ชุมชนบ้านแหลม เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยวิถีชีวิตริมแม่น้ำ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายของชุมชนแห่งนี้ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพิ่มเติม

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่กล่าวมาแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกทำกิจกรรมเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ตามความสนใจ เช่น

 

 • เรียนรู้การทำจักสานผักตบชวา
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านแหลม
 • เดินเล่นชมบ้านเรือนโบราณริมแม่น้ำ
 • ชิมอาหารพื้นถิ่น

ชุมชนบ้านแหลม ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านให้มาสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงาม

Community of Ban Laem Village, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province

Welcome to the community of Ban Laem Village, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province! If you’re looking for a diverse and enjoyable travel experience that encompasses both nature and culture, Ban Laem Village is the perfect destination for you.

We will take you into a world of deliciousness and beauty, where you’ll find the famous Bang Pla Ma fish sauce, known for its rich and flavorful taste. This fish sauce is made from fresh Bang Pla Ma fish, which are freshwater fish known for their excellent taste and high protein content. You can savor various products derived from Bang Pla Ma fish sauce, such as canned fish sauce, sauce packets, and ready-to-use sauce, allowing you to take this delightful flavor back home with you.

Furthermore, the community is known for its unique and exquisite handwoven vegetable fiber products. These products, including bags, baskets, hats, and jewelry, are created from the local craft of weaving vegetable fibers, making them popular among both Thai and international travelers.

Ban Laem Village also boasts beautiful mixed orchards that produce fresh fruits, vegetables, and flowers rich in nutrients. These local products can be transformed into a variety of items to suit your preferences.

Additionally, you can learn the art of making traditional Thai desserts, such as sai bua (lotus-shaped rice cakes) and thong pub (golden sweets). These desserts are made using high-quality ingredients like glutinous rice, palm sugar, coconut milk, and duck eggs, resulting in sweet, rich, and aromatic treats that are loved by many.

Ban Laem Village is a remarkable cultural tourism destination that offers a rich and sustainable travel experience. Whether you immerse yourself in the breathtaking beauty of the natural surroundings or dive deep into the local culture, Ban Laem Village has it all!

One-Day Tour Itinerary in Ban Laem Village, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province

Morning:

 • Arrive at Ban Laem Village, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province.
 • Learn the art of making traditional Thai desserts.
 • Cooking a local food “pai na mixed rice with chili paste”
 • Embark on a boat tour to pay respects to sacred sites along the river, following the footsteps of King Rama V, who once visited these significant locations.
 • Enjoy lunch on board the boat.

Activity Details:

Boat Tour 

Cruise along the Ta Chin River, admiring the beauty of both riverbanks. Pay homage to sacred sites in Ban Laem Village, including Wat Pa Prak, Wat Chao Khao, and Wat Pho Sri Jaroen.

Traditional Thai Dessert-Making

Learn to make traditional Thai desserts from local villagers. Try your hand at creating delicacies like sai bua (lotus-shaped rice cakes), thong pub (golden sweets), and more.

 

Additional Activities

Besides the main activities, you can choose from a variety of additional experiences to suit your interests:

 • Learn the art of weaving vegetable fibers.
 • Visit the Ban Laem Village Community Museum.
 • Take a leisurely stroll through the historic riverside houses.
 • Savor local cuisine.

Ban Laem Village welcomes all travelers to experience the riverside way of life, local culture, and regional wisdom that make this community truly unique and captivating.

Recommended Posts