ชุมชนบ้านนาเชือก อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ชุมชนบ้านนาเชือก

อยากอยู่กับธรรมชาติ ผ่อนคลาย ใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ แบบสโลไลฟ์ตามวิถีชุมชน อยากให้มาที่นี่ด้วยตัวเองค่ะ ชุมชนบ้านนาเชือก อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ที่นี่เป็นชุมชนท้ายเขื่อนน้ำอูน ทำให้ที่นี่เต็มได้บรรยากาศที่หาที่ไหนจะเหมือนได้ 

แต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ มีความพิเศษ และน่าสนใจมาก ๆ นั้นก็คือ “ผ้าย้อมมูลควาย” ค่ะ  ผ้าย้อมมูลควายเป็นผ้าฝ้ายทอมือที่นำมาย้อมด้วยสีธรรมชาติจากมูลควาย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นสินค้าที่มีความนิยมในท้องถิ่นและต่างประเทศมาก 

นอกจากผ้าย้อมมูลควายแล้ว ชุมชนบ้านนาเชือกยังมีวัตถุดิบท้องถิ่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ “สมุนไพร” ทำสปากระทะร้อน 

มาที่นี่มีแต่ครบ ทั้งความสนุกสนาน สบาย ผ่อนคลาย ที่นี่มีให้คุณตลอดทั้งทริป และที่สำคัญคุณยังจะกลายเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่จะสามารถสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นได้อีกด้วยนะคะ

มาบ้านนาเชือกทั้งที ทำอะไรดีใน 1 วัน 

เช้า

 • เดินทางถึงชุมชนบ้านนาเชือก อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 • เรียนรู้การทำผ้าย้อมสีธรรมชาติ

บ่าย

 • ทำสปากระทะร้อน
 • รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น

 • ล่องเรือชมฝูงควาย
 • รับประทานอาหารเย็น

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้การทำผ้าย้อมสีธรรมชาติ

ชุมชนบ้านนาเชือก เป็นชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากพืชผักสมุนไพร เช่น สีจากดอกอัญชัน สีจากครั่ง สีแดงจากลูกหม่อน ฯลฯ

 

ล่องเรือชมฝูงควาย

นักท่องเที่ยวจะได้ล่องเรือชมฝูงควายนับสิบตัวบนเกาะควาย ณ เขื่อนน้ำอูน สัมผัสวิถีชีวิตของชาวนาเชือกที่ผูกพันกับควายมาช้านาน รวมถึงการเก็บมูลควายเพื่อนำมาย้อมสีผ้า 

 

ทำสปากระทะร้อน

นักท่องเที่ยวสามารถทำสปากระทะร้อน ซึ่งเป็นการบำบัดร่างกายด้วยความร้อนจากกระทะร้อน ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการนวดแผนไท พร้อมสมุนไพรคัดพิเศษของชุมชนบ้านนาเชือก

 

ข้อควรทราบ

 • ควรเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่สบาย
 • ควรสวมหมวก แว่นกันแดด และครีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดด
 • ควรระมัดระวังเวลาเดินบนเรือ

ชุมชนบ้านนาเชือก เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายของชุมชนแห่งนี้ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพิ่มเติม

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่กล่าวมาแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกทำกิจกรรมเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ตามความสนใจ เช่น

 • เยี่ยมชมสวนสมุนไพร
 • เดินเล่นชมบ้านเรือนโบราณ
 • ชิมอาหารพื้นถิ่น

ชุมชนบ้านนาเชือก ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านให้มาสัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

Ban-Naa-Cheuk Village community in Phang Khon District, Sakon Nakhon Province

Welcome to the Ban-Naa-Cheuk Village community in Phang Khon District, Sakon Nakhon Province. This is one of the fascinating tourist destinations and cultural heritages of Thailand. Here, you will discover handwoven buffalo-dyed fabrics with beautiful and vibrant patterns. Buffalo-dyed fabrics are unique, traditional handwoven textiles that are popular both locally and internationally.

The buffalo-dyed fabrics produced in the Ban-Naa-Cheuk Village community are truly unique because of their natural dyeing process using materials from buffalo dung. This process creates vivid and beautiful colors that you won’t find elsewhere. You can choose from a variety of products made from buffalo-dyed fabrics, such as artistic clothing, beautiful jewelry, or charming home decor items. Additionally, there are many other products available, including scarves, shawls, tablecloths, and bedspreads, allowing you to enrich your home or wardrobe with culturally significant items.

Apart from buffalo-dyed fabrics, the Ban-Naa-Cheuk Village community also offers other intriguing local products. These products have the potential to be developed into internationally appealing goods, such as medicinal herbs known for their health benefits, herbal supplements, and spa products.

Don’t forget to immerse yourself in the exciting tourism experiences that Ban-Naa-Cheuk Village has to offer. You can enjoy the breathtaking beauty of the nearby small Phu Pan mountain, visit the Ubon Dam, and explore other attractions that will allow you to get up close and personal with the local way of life and culture.

When you visit Ban-Naa-Cheuk Village, take the opportunity to enjoy the products and experiences available here. Your visit will also contribute to supporting the local community.

One-Day Travel Activities Ban-Naa-Cheuk Village, Phang Khon District, Sakon Nakhon Province 

Morning

 • Travel to Ban-Naa-Cheuk Village, Phang Khon District, Sakon Nakhon Province..
 • Learn about the natural dyeing of fabrics with buffalo dung.

Afternoon

 • Hot pot spa experience.
 • Enjoy lunch.

Evening

 • Boat tour to observe water buffalo herds.
 • Have dinner.

Activity Details

Learn about the Natural Dyeing of Fabrics with Natural Ingredients:

Ban-Naa-Cheuk Village is renowned for its natural dyeing of fabrics. Tourists can learn how to dye fabrics using natural ingredients such as flowers, krang (a local plant), and red dye from mulberries.

Boat Tour to Observe Buffalo island:

Tourists can take a boat tour to observe ten of buffalos on Buffalo Island near the Ubon Dam. This experience allows you to witness the local way of life, including buffalo rearing and the use of buffalo dung for fabric dyeing.

Hot Pot Spa Experience:

Tourists can enjoy a hot pot spa experience, a traditional method of body rejuvenation using the heat from a hot pot. This helps improve blood circulation and relaxes muscles. It is combined with traditional Thai massage and features special herbs from the Ban-Naa-Cheuk Village community.

Watch a Traditional Village Performance:

Ban-Naa-Cheuk Village’s traditional village performance showcases the culture and traditions of the community. You can watch performances like folk dances, traditional weaving demonstrations, and more.

Noted:

 • It is recommended to wear comfortable clothing and shoes.
 • Don’t forget to wear a hat, sunglasses, and sunscreen to protect yourself from the sun.
 • Be cautious while walking on boats.

Ban-Naa-Cheuk Village is a cultural tourism community known for its unique way of life and local wisdom. The diverse tourist activities in this community promote cultural tourism and the sustainable economic development of the area.

Additional Activities:

In addition to the mentioned main activities, tourists can also choose from various additional activities based on their interests, such as:

 • Visiting an herbal garden.
 • Exploring traditional houses.
 • Tasting local cuisine.

Ban-Naa-Cheuk Village warmly welcomes all tourists to come and experience its local way of life and cultural heritage.

Recommended Posts