ชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ชุมชนบ้านสนวนนอก

มาเที่ยวบุรีรัมย์ มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านสนวนนอกกันค่ะ ที่นี่เต็มไปด้วยความน่าสนใจ ทั้งจากวัฒนธรรมอีสาน ผสมผสานกับเขมร ลาว ซึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าไหมทอมือ ที่ทำจากความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านสนวนนอก ยิ่งช่วงนี้ผ้าไทยกำลังมาแรง การหาผ้าไหมดี ๆ ซักผืน แถมยังเป็นการอุดหนุนชาวบ้าน อุดหนุนชุมชนอีกด้วยนะ 

ผ้าไหมทอมือของที่นี้ มีความพิเศษตรงที่ผ้าจะพริ้ว มีความละเอียดและสวยงามมาก ๆ  เนื้อผ้าอบอุ่นในวันที่หนาว เย็นสบายในวันที่อากาศร้อน อีกทั้งยังมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย 

นอกจากผ้าไหมแล้ว ที่บ้านสนวนนอกยังมีผลิตภัณฑ์พัฒนาขึ้นจากตัวไหม มีเมนูอาหาร และขนมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างขนมตดหมา รสชาติหอม อร่อย ย่างใหม่ ๆ ร้อน ๆ ได้ลองกินซักทีจะหยุดไม่อยู่แน่นอนค่า 

มาเที่ยว ชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 1 วัน ทำอะไรดี? 

 • เดินทางถึงชุมชนบ้านสนวนนอก
 • เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก
 • เรียนรู้การทำขนมตดหมา
 • รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น

 • เรียนรู้การทำเครื่องจักสาน
 • เดินชมวิถีชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม

เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก

ชุมชนบ้านสนวนนอก เป็นชุมชนทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมแบบดั้งเดิม

เรียนรู้การทำเครื่องจักสาน

นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การทำเครื่องจักสานจากชาวบ้านในชุมชน เช่น ตะกร้า กระบุง กระจาด ฯลฯ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเขมร

ข้อควรทราบ

 • ควรเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่สบาย
 • ควรสวมหมวก แว่นกันแดด และครีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดด

ชุมชนบ้านสนวนนอก เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเขมร กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายของชุมชนแห่งนี้ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพิ่มเติม

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่กล่าวมาแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกทำกิจกรรมเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ตามความสนใจ เช่น

 • เยี่ยมชมตลาดโบราณบ้านสนวนนอก
 • เดินเล่นชมบ้านเรือนโบราณ
 • ชิมอาหารพื้นถิ่น

ชุมชนบ้านสนวนนอก ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านให้มาสัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Ban Sa-Nuan-Nok community in Huai Rat District, Buriram Province

Welcome to the Ban Sa-Nuan-Nok community in Huai Rat District, Buriram Province. We extend a warm welcome to everyone to the city of Huai Rat, Buriram Province, and to the Ban Sa-Nuan-Nok community, which is filled with marvelous culture and fascinating products!

Huai Rat and Buriram might not be the typical tourist destinations you think of when it comes to urban tourism, but they are brimming with the deliciousness of Isaan culture and innovative community products. Here, you will find beauty and the uniqueness of a community that you may not easily encounter elsewhere.

If you are a silk enthusiast, at Ban Sa-Nuan-Nok, you will discover meticulously woven handwoven silk, which is intricate and beautiful. You can use it to create modern clothing or jewelry that will add charm to your attire. But that’s not all; you can also use these beautiful silk fabrics to decorate your home and add warmth and uniqueness to your space.

In addition to silk, Ban Sa-Nuan-Nok also offers products made from local herbs with medical and health benefits. You can choose herbal medicines or dietary supplements made from these herbs to maintain your health and beauty. And if you love traditional food, at Ban Sa-Nuan-Nok, you will taste the authentic flavors and fragrances of local cuisine. Shrimp paste chili sauce and various traditional snacks are just some examples of the delicious local food you should definitely try.

With a variety of products available at Ban Sa-Nuan-Nok, you can come here to experience a fun and memorable travel adventure. Whether you are a silk lover, a fan of herbal products, or a food enthusiast, Ban Sa-Nuan-Nok welcomes everyone to come and explore and experience our authentic way of life! Please visit our website for more information to prepare for this exciting journey.

One-Day Travel Activities in Ban Sa-Nuan-Nok Community, Huai Rat District, Buriram Province

Morning

 • Travel to the Ban Sa-Nuan-Nok community.
 • Check-in at your accommodation.
 • Enjoy breakfast.
 • Learn about the way of life of the local Khmer community.

Afternoon

 • Visit the Ban Sa-Nuan-Nok silk weaving group.
 • Learn how to make traditional Thai desserts.
 • Watch a traditional village performance.
 • Have lunch.

Evening

 • Learn how to weave traditional Khmer fabric.
 • Watch the sunset.
 • Have dinner.

Activity Details

Learn About the Way of Life of the Local Khmer Community

Travelers will have the opportunity to learn about the way of life of the Khmer community, such as rice cultivation, vegetable gardening, animal husbandry, and experience a lifestyle close to nature.

Visit the Ban Sa-Nuan-Nok Silk Weaving Group

Ban Sa-Nuan-Nok is a renowned silk weaving community in Buriram Province. Travelers will learn the traditional art of silk weaving.

Learn How to Make Traditional Thai Desserts

Travelers will learn how to make traditional Thai desserts from the local residents, such as “kanom sai bua” (lotus leaf-shaped desserts), “kanom thong thap” (golden purse desserts), “kanom thong ek” (golden drop desserts), “kanom thong yot” (golden flower desserts), “kanom gluay” (banana desserts), and “kanom chan.”

Watch a Traditional Village Performance

The village performance reflects the culture and traditions of the Khmer community. Travelers will have the opportunity to watch traditional dances and local music performances.

Learn How to Weave Traditional Khmer Fabric

Travelers will learn how to weave traditional Khmer fabric from the local residents. This activity allows participants to experience the local wisdom of the Khmer community.

Watch the Sunset

Travelers can enjoy the beautiful sunset in the midst of nature.

Noted:

 • Please wear comfortable clothing and shoes.
 • It’s recommended to wear a hat, sunglasses, and sunscreen to protect yourself from the sun.

The Ban Sa-Nuan-Nok community is a cultural travel destination suitable for travelers who enjoy learning about the local way of life and the wisdom of the Khmer community. The diverse travel activities in this community will promote cultural tourism and contribute to the sustainable economic development of the local community.

Additional Activities:

Apart from the mentioned main activities, travelers can also choose to participate in additional activities based on their interests, such as:

 • Visit the traditional market of Ban Sa-Nuan-Nok.
 • Explore ancient houses in the village.
 • Taste local cuisine.

Ban Sa-Nuan-Nok community welcomes all travelers to come and experience our way of life and cultural heritage.

Recommended Posts